menu_achtergrond
top

Info

Meer wetenswaardigheden over het recreëren in Zuidoost Fryslân kan men verkrijgen bij de TIP Opsterland Regio West en VVV Heerenveen.
Ook bij de Toeristen Informatie Punten Beetsterzwaag en Oldeberkoop kan men terecht.


Voor informatie in deze regio van Zuidoost Fryslân over rondleidingen met aandacht voor natuur- en cultuur-historische aspecten, een activiteitenoverzicht, fietsroutenetwerk- en wandelkaarten:

  • In Beetsterzwaag TIP bij de ”Notariskoepel” in de tuin achter het gemeentehuis 06-30705616
  • In Gorredijk TIP gevestigd in het Museum Opsterlân 0513 - 461875
  • In Heerenveen VVV gesitueerd bij museum Willem van Haren waarbij tevens een ANWB agentschap is gehuisvest 0513 - 625 555
  • In Oldeberkoop TIP Wolvegaasterweg 1, gevestigd in de winkel van De Jong (nabij de Bonifatiuskerk)
  • Zie links op onze LINKS pagina

www.mooibeetsterzwaag.nl

www.grootgelijknaargorredijk.nl

www.hartverwarmendgenieten.nl

www.vvvheerenveen.nl

www.jubbega-hoornsterzwaag.nl

www.oldeberkoop.nl

 

 

inleiding_afbeelding
reclame-1
reclame-2
reclame-3
reclame-4
reclame-5