menu_achtergrond
top

Natuur

De Deelen is een laagveengebied ten noorden van Heerenveen. Omstreeks 1920 begonnen hier de eerste arbeiders met de veenwinning voor de productie van turf. Door het afgraven van het laagveen ontstond een doolhof van petgaten en legakkers. Mede door het verblijf van zeldzame soorten watervogels heeft dit natuurgebied de internationale status van Wetland verworven.
Parklandschap Oranjewoud, tussen Mildam en De Knipe, wordt bepaald door lanen, zowel rechte (barokstijl 17e eeuw) als gebogen (Engelse landschapsstijl 19e eeuw). In 2004 werd Museumpark Landgoed Oranjewoud aangelegd, waarvan een deel in de oorspronkelijke barokke stijl is gereconstrueerd.

Rond bosrijk Beetsterzwaag is meer sprake van een Beekdallandschap met de landgoederen op de zandrug. De laatste jaren wordt Beetsterzwaag steeds meer tot leefgebied voor ooievaars (earrebarre in ‘t frysk). De Kiekenberg ligt vlakbij het Tjongerkanaal. Het gebied bestaat uit heideterreinen en een combinatie van jonge- en oude bomen, naald- en loofhout. It Easterskar ligt nabij Sintjohannesga. Het is een laagveenmoeras met uitgestrekte rietlanden, graslanden en moerasbos. Het gebied is van groot belang voor vlinders en vogels.

It Taconisbosk is gelegen onder Nieuweschoot midden in overwegend agrarisch gebied. It Ketliker Skar is een zeer gevarieerd natuurgebied in Katlijk. Gras en heide zijn te vinden in het eigenlijke Skar, dat voornamelijk uit cultuurbos bestaat. Er is een kudde Schotse Hooglanders aanwezig. Het Meulebos is een vrij klein wandelbos. Het ligt op de flank van het beekdal van de Tsjonger en vormt zo een schakel tussen het Ketliker Skar en de Delleboersterheide, wat een beekdallandschap is langs het Tsjongerkanaal bij Oldeberkoop.

Het Diakonieveen, een natuurgebied bij Nijeberkoop, bestaat uit een aantal mooi gelegen plassen die met elkaar in verbinding staan. De Liphústerheide is een uitgestrekt heideveld nabij Lippenhuizen. Dulf- Smelle Warren behoort tot het Boarnedal natuurgebied en wetland. Park Olterterp is in de landschapstijl van de beroemde tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard aangelegd.

Op dit grote landgoed heeft It Fryske Gea zijn onderkomen.

In De Tropische Kas, gelegen in de “Overtuin” van het adellijke Lycklamahûs, kweekten tuinlieden in dienst van de adel in het verleden allerlei - voor die tijd - exotische bloemen en vruchten. Tegenover het statige Lyndensteyn is nog een overtuin, die in de geest van Roodbaard is gerenoveerd. Oranjestein is de voormalige rentmeesterswoning van het landgoed Oranjewoud van de Friese Nassaus. Het is nu een particuliere buitenplaats, waar Roodbaard ook een landschapspark heeft gesitueerd.

De ecokathedraal in Mildam is een initiatief van Louis Le Roy als openluchtwerkplaats waar passanten kunnen bewonderen wat door de tijd heen handmatig als gestapeld bouwwerk verwezenlijkt wordt. De tuin van Le Roy is eind jaren zestig, naar zijn filosofie,
in samenwerking met de Gemeente Heerenveen aangelegd.

inleiding_afbeelding
reclame-1
reclame-2
reclame-3
reclame-4
reclame-5