menu_achtergrond
top


 

Hartverwarmend Genieten in Zuidoost Fryslân
is een initiatief van de stichting Hartverwarmend Heerenveen e.o. (voorheen St. “de Deelenroute“). Zij staat samenwerking voor met allen die deze regio een warm hart toedragen, waaronder:
ateliers, galeries, musea, sportbedrijven, horeca- en verblijfaccommodaties, FryskeGea, Staatsbosbeheer, Stichting De Nije Kompanjons(Turfroute), Stichting It Damshûs, Stichting Tijd, Stichting  Bevordering Toerisme Beetsterzwaag, Stichting Promotie Oldeberkoop, Stichting VVV-Heerenveen Promotion, TIP’s, VVV’s  en  ANWB-winkels.

Door onderlinge afstemming wordt het voor de recreant/toerist zelf mogelijk om met betrekking tot Natuur, Kunst & Cultuur en Sport in Zuidoost Friesland een eigen arrangement en/of route samen te stellen.

Eindredactie: Bestuur Stichting Hartverwarmend Heerenveen e.o.
Secretariaat:  info@hartverwarmendgenieten.nl
Drukwerk & Layout: info@drukkerijlageveen.nl
Webmaster: info@dotcomello.nl  

Stichting Hartverwarmend Heerenveen e.o. heeft als doelstelling:


Het stimuleren van recreatie en educatie in relatie tot landschappelijke en/of cultuurhistorische gebieden in de gemeente Heerenveen en omstreken.
Inschrijfnr. K.v.K. voor Noord Nederland 01112401.

Uw giften stellen wij bijzonder op prijs: Frieslandbank 29.68.83.352 t.n.v. hartverwarmend genieten.

 

 

Op onze website kunt u via doorlinks uitgebreide informatie krijgen over de deelnemers. In de bibliotheken van Beetsterzwaag, Gorredijk en Heerenveen, alsook op diverse verblijfsaccomodaties, kunt u het internet raadplegen. Bij de door u zelf samen te stellen route kunt u gebruik maken van de bewegwijzering van het fietsroutenetwerk van Zuidoost Fryslân.

 

inleiding_afbeelding
reclame-1
reclame-2
reclame-3
reclame-4
reclame-5